Защо прецизността е толкова важна за нас?

  Релокация на обекти

   Офиси, администрация, болнични заведения, лаборатории, научни институти, архиви

   При релокация на обекти HARDER logistics си поставя за цел преди всичко да гарантира възможно най-дълъг срок на необременено функциониране на първоначалния обект – и възможно най-бързо въвеждане в експлоатация на новия. Този принцип важи както за болнични и лабораторни институти, така и при преместване на офиси, административни служби и институции и логистика на архиви и музеи.

   Доброто планиране е половин преместване

   „Тайната на ефективната релокация на обекти се крие в навременното планиране.“ Това е формулата за успеха на HARDER logistics. На базата на опита от стотици премествания на офиси се очертава следната последователност на процеса:

   • Клиентът се свързва с нас до половин година преди пренасянето
   • Експерт по преместванията от HARDER logistics осъществява оглед на място.
   • Разработва се многостепенна концепция за преместването.
   • В последствие се планира и договаря последователността на конкретното преместване.
   • HARDER logistics разработва координирането на строителните работи.
   • При желание от страна на клиента планираме оформлението на новите помещения.

   Повече услуги

   [Translate to Bulgarisch:] Marcello Danieli Harder

   Лице за контакт
   Марчело Даниели


   Tel.: +49 731 400 197 - 0
   m.danieli@harder-logistics.com

    private moving