Управление

Марчело Даниели Собственик и управляващ директор, HARDER logistics GmbH & Co. KG

Марчело Даниели полага основите на своя професионален път в Института за стопанско управление и бизнес икономика във Фридрихсхафен. Завършва като държавно сертифициран специалист по икономика и организация на производството и специализира в областите маркетинг, износ, човешки ресурси и финанси.


От 1982 до 1990 Даниели работи за Gremerath Bürosysteme GmbH в Аален, като последната му позиция е асистент в Управителния съвет. Започва кариерата си в сферата на специалните транспорти и релокацията на заводи с преминаването си в Spedition F. Stamm GmbH в Улм. Там натрупва опит в областта на пласмента, мениджмънта на ключови клиенти и управлението на качеството. По-късно е поканен от упълномощен служител за член на Управителния борд на Spedition F. Stamm GmbH.


Още през 2003 г. Даниели излиза самостоятелно на пазара и поема ръководството на трите юридически обособени фирми: HARDER Transporte GmbH, Международна спедиция HARDER и Мебелна спедиция HARDER. Компанията запазва името си и до днес и фигурира в регистрите като HARDER logistics GmbH & Co. KG., но новият управляващ акционер напълно преобразува предприятието. Сферите на дейност обхващат релокация на заводи и производствени съоръжения, индустриални монтажи, управление на документи, демонтаж и почистване на опразнени обекти, специални транспорти, складиране, складиране с личен достъп, а също така пренасяния на офиси и домакинства. В хода на разширяване и утвърждаване на новите сфери на дейност консеквентно се инвестира в моторни превозни средства със специално предназначение и високотехнологична екипировка.


На 1 юни 2018 Даниели е избран за член на Управителния съвет на Индустриалния клуб, Улм–Ной-Улм. Същевременно става и член на регионалния управителен съвет на Индустриалната и търговска камара Швабия.
Даниели е носител на наградата за 2018 г. на фондация Вернер Бонхоф. С нея се отличават предприемачи, включили се с практически казус в съвместната програма “Бюрокрация – терапия”.

Херман Алгайер управляващ директор на HARDER logistics

Херман Алгайер е част от управителния съвет на HARDER logistics от 2016 г. Преди това е прекарал две години на ръководен пост за компанията-доставчик на системни услуги. В неговата сфера на компетенции спада на първо място цялостното визуализиране на комплексни индустриални проекти. Съвместно с Марчело Даниели, ръководител на компанията от 2003 г., Алгайер работи за стратегическо разрастване на сегмента Релокации на производствени мощности.


Роден в Именщат, Алгайер борави с обширни познания и опит в областта на индустриалната техника, електротехниката и машиностроенето, натрупани по време на дългогодишната му дейност първоначално за технологичния концерн Voith, а по-късно за специализирания в областта на услугите концерн Wisag. По професия сертифициран електротехник, през 2002 г. той става пълномощен служител на споменатите предприятия, като и в двете компании носи отговорност за няколко различни централи.

    private moving