Защо мислим глобално?

Индустриални премествания

Релокация на заводи без прекъсване на производствения процес

Ние в HARDER logistic казваме: “Конвейерът не спира” – и стоим зад думите си. Нашето прецизно планиране ви дава възможност да поддържате производството до последната минута. В идеалния случай планираме релокациите за периоди с ниска производителност – уикенди и почивни дни – за да могат служителите ви да започнат работа на новото място в най-кратък срок и да се избегне изоставане от производствения график.

Лозунгът „Конвейерът не спира“ означава и още нещо – той е синоним на обширния ни опит в тази сфера на дейност. HARDER logistics редовно извършва релокация на заводи и съоръжения като рамков партньор на водещи компании. И тъй като вашите проекти не се спират пред държавните граници, ние също работим отвъд тях – на регионално, национално и международно ниво.

Гарантираме извънредна компетентност при премествания в следните сфери:

 • авиационна и космическа техника
 • SDM линии
 • машиностроене
 • фармацевтика и козметика
 • техника за полагане на лак
 • филцова и текстилна индустрия
 • техника за леене на пластмаси под налягане

Повече услуги

[Translate to Bulgarisch:] Marcello Danieli Harder

Лице за контакт
Марчело Даниели


Tel.: +49 731 400 197 - 0
m.danieli@harder-logistics.com

Всичко под един покрив

За нас индустриалните премествания – царската дисциплина в логистиката – са част от ежедневието. Ръководим множество проекти от планирането до окончателното въвеждане в експлоатация на новото съоръжение, включително демонтаж и почистване на предишния обект. Наричаме релокацията на заводи и производствени съоръжения царска дисциплина, защото това комплексно обслужване ни дава възможност да употребим натрупания във всички сфери на дейност опит.

Индустриалните премествания нерядко включват всеки от нашите ресори:

 • Демонтаж и повторен монтаж – изисква се компетентно демонтиране и повторно изграждане на съоръженията.
 • Преместване на офиси – всеки завод има свой бизнес отдел.
 • Монтаж на нови съоръжения
 • High-Tech транспорт – транспортът на производствени съоръжения драстично се отличава от редовните транспорти.
 • Складиране – нерядко се налага временно складиране до пускането в експлоатация на новия обект.
 • Архив на документи – ние сме търсеният партньор за дигитализиране, архивиране и унищожаване на документи.
 • Привеждане в изходно положение (Clean-up) – ще почистим и приведем в първоначален вид предишната локация.
 • Частни премествания – служителите се пренасят в близост до новата локация.

Техници на клиента като част от екипа

Релокацията на производствено съоръжение или фабрика силно напомня открита сърдечна операция. Защото конвейерите, машините и съоръженията в завода са начинът, по който клиентите ни печелят парите си. Компетентният труд на нашия висококвалифициран персонал гарантира най-висока степен на сигурност. Където е необходимо, в екипа се включват техници от персонала на производителя. Сътрудничеството е наложително по време на целия проект: от планирането през изпълнението до въвеждането в експлоатация и първоначалния мониторинг на съоръженията, които в някои случаи изискват и модифициране. Ние от своя страна попълваме екипа не само със специалисти по транспорта и мехатроници, а и с електротехници, електромонтьори, машинни техници и механици, както и водопроводчици и дори строителни техници. Нашите служители имат опит с всички утвърдени системи за складиране.

HARDER logistics редовно осъществява премествания на:

 • Paternoster
 • Lean Lifte
 • Shuttle
 • стелажни конструкции за малки елементи
 • стелажни конструкции за тежки товари

Опаковане по поръчка

При релокация на фабрики, монтажни халета, сервизи и производствени мощности опаковането е предизвикателство само по себе си. Многотонните металообработващи машини и комплексните конвейери рядко се вместват в стандартни опаковки. Ние организираме изработването на индивидуални обезопасители, например шасита и амортисьори. Освен това сме добре запознати с изискванията за безопасност при презокеански транспорти. Работим в съответствие с международно признатите стандарти и изисквания, като IPPC.

Мислим в перспектива

А самото планиране? В идеалния случай подготовката започва – според проекта – до шест или дванадесет месеца преди етапа на пренасяне. Колкото по-подробно и прецизно са обмислени на теория отделните стъпки на релокацията, толкова по-безпроблемно и бързо се осъществява тя на практика.
Успехът на самото преместване е в пряка зависимост от прецизното изпълнение на плана и стриктния контрол. Ето защо ние се придържаме педантично към заложените срокове. Обърнете се към нас за консултация.

  private moving