машиностроене

Ние сме с вас от грубия строеж до пълната оперативна готовност

В областта на машиностроенето нерядко става въпрос за конструирането на комплексни нови съоръжения и производствени линии. Още при поръчването им е ясно, че доставката не може да се осъществи със стандартен транспорт. Ние от HARDER logistics работим в тясно сътрудничество с отговорните проектанти и ръководителите на монтажа и присъстваме още при конструирането на новите съоръжения и машини, т. нар. груб строеж. Още на този етап ние обмисляме съвместно с развойния отдел подходящи транспортни решения. Така нашите електротехници и механици познават системата от самото начало и имат необходимото ниво на познание за етапа на транспортиране.

Транспортът започва с FAT

За следващия етап ние ви осигуряваме онова, от което имате най-голяма нужда: максимално гъвкаво планиране. Защото добре осъзнаваме, че оттук нататък за машиностроителя всичко зависи от FAT. Съкращението идва от „Factory Acceptance Test“ и обозначава приемането на съоръжението от клиента, при което клиентът инспектира цялостното съоръжение и съставните му части и го подлага на определени функционални тестове. Понеже при повечето възложения става дума за сложни и индивидуални изработки, спедиторът трябва да е подготвен за необходимостта от евентуални корекции, а с това и за изменения в сроковете за доставка. В момента, в който съоръжението бъде прието, ние сме на линия, за да го транспортираме.

Колкото може по-малко демонтажи

Ако за целите на транспортирането се налага машината да се разглоби, основното правило гласи: колкото по-малко разглобяваме, толкова по-малко са източниците на повреди. Защото демонтажът с лекота може да се превърне в пъзел с над 1000 части.

Един от ориентирите, които използваме, за да установим максималните габарити на товара, са входните и изходните мерки на порталите на халето. Друг критерий са очакваните транспортни разходи. Защото при извънгабаритни височина и ширина специалните транспорти могат да се оскъпят значително в зависимост от сложността.

При демонтажа ние изготвяме собствени планове за окабеляване. Един екземпляр се връчва на клиента, един се залага в контролното табло и един остава у HARDER logistics. Резервен архив на данните обезпечава оперативната готовност на съоръжението. Освен това се подменят буферните акумулатори, за да се гарантира, че програмите са съхранени в паметта на устройството.

И по отношение на механиката HARDER logistics работи с двойна осигуровка. Компонентите най-напред се измерват един спрямо друг, след това на рамата се нанасят опознавателни белези и накрая цялото разположение се заснема дигитално.

Всичко под един покрив

Някои от помощните средства се изготвят по поръчка на HARDER logistics според конкретното възложение, например палети, траверси и специални конзоли за пренасяне на машините. Преди товаренето машината се фиксира върху помощното средство, за да се предпази от усуквания и да е защитена от нежелани преки въздействия.

Основното ни правило за транспорт е да предлагаме всичко под един покрив: от подготовката на процеса през самия процес до довършителните дейности. Организираме спедицията с камиони, кораби, железен или въздушен транспорт според предимствата на съответния транспорт. При това можем да разчитаме на международна партньорска мрежа, която също като нас е специализирана в областта на релокацията на машини и съоръжения.

Оглед на място при получателя

По правило HARDER logistics изпраща свои представители при получателя още преди пристигането на машината. По време на огледа се уточняват различните предписания за сигурност и се проверяват даденостите на терена, които ще бъдат от значение при внасянето на съоръжението.

Добрата подготовка е от най-голямо значение и при монтажа на машината. Изхождайки от зададени отправни точки в халето, определяме местоположението на отделните монтажни скелета. Монтажът се осъществява на същия принцип. Най-напред сглобяваме основните компоненти, спрямо тях разполагаме всички останали машини.

HARDER logistics може да осигури електрическите и техническите инсталации за вашето съоръжение – до зелени сигнални светлини. Нашата работа приключва едва когато производствената линия отново е в оперативна готовност. С готовност ще сме на разположение и за въвеждането в експлоатация и започването на производствения процес.

Информационен блок

HARDER logistics е отличен като предпочитан спедитор от Мрежата на водещите доставчици nexel. Сертификатът е присъден на HARDER logistics за особени постижения в работата с компании-партньори в nexel в областта на индустриалния монтаж и прилежащата логистика.

Според правилата на Мрежата nexel-спедитори са отличените доставчици на услуги, които се радват на специално привилегии. Те са неотделима част от дългосрочната политика на снабдяване на партньорските компании за машиностроене и изграждане на съоръжения. Към момента nexel се състои от седем машиностроителни компании и предпочитаните от тях спедитори.

    private moving