Блестяща логистика за фармацевтиката и козметиката

Оптимизацията на процеси в производството на фармацевтика и козметика – както в рамките на заводите, така и на ниво концерн – все по-често става причина да се налага транспортиране на извънредно чувствителни и нерядко тежащи тонове съоръжения. HARDER logistics партнира на компаниите производители от самото начало на релокацията на скъпоструващи съоръжения.

В партньорския списък на HARDER logistics във фармацевтичния бранш фигурират компании като Dr. Renschler, Böhringer Ingelheim и Altana. В областта на козметиката доставчикът на специализирани услуги от Ной-Улм има между клиентите си именити международни производители като Beiersdorf, L’Oréal, Avon и La .

Част от добрата подготовка са каталогизираните стандарти за сигурност, индивидуалното изготвяне на транспортни платформи, както и инвестицията в специално оборудване. В следващия етап може да се наложи съоръженията, чието тегло по правило варира между 3 и 20 тона, да бъдат разместени в пространството, за да съответстват на новите планове.

Бутилиращата линия се мести, производствената техника остава

Релокацията засяга преди всичко опаковъчните и бутилиращите линии, например запечатването на таблетки в блистери, поместването им в картонени опаковки и полагането на етикети. HARDER logistics редовно транспортира този вид машинни линии като инсталации за пречистване и стерилизиране, завинтващи устройства, фини везни и етикетиращи машини. Те имат многостранно приложение и по тази причина могат да се използват и в опаковъчния процес на други медикаменти.

Не така стоят нещата с производствената техника. Тя обикновено е използваема само за определен лекарствен продукт или конкретен крем. Поради тези по-скоро статични свойства на чисто производствените машини най-често не възниква повод те да бъдат местени.

Предварително планиране и предписания

В идеалния случай планирането започва – съобразено с проекта – между половин и една година преди етапа на пренасяне. На първа линия HARDER logistics уточнява всички детайли.
Тук спадат:

 • Различни законови предписания, както и националните и международните разпоредби.
 • Индивидуални подходи и специални регулации, които рязко се различават помежду си поради различната история и култура на компаниите, както и съответните Safety Rules.
 • По правило списъците с каталогизирани стандарти обемат 20 до 40 страници и се простират от анализ и оценка на риска до правила за придвижването (защитно облекло).

Също толкова важни са изискванията, които налага специализираният върху сегмент фармацевтика и козметика доставчик на услуги. HARDER logistics разполага със следните и други компетенции:

 • kow-how в областта на хигиенните предписания
 • специалисти: мехатроници, електротехници, електроинсталатори, машиностроителни механици, водопроводчици
 • често търсена комбинация от know-how в областта на механиката и електротехниката
 • препоръки и богат опит във фармацевтичния сегмент
 • инвестиции в специално оборудване

Фармацевтиката и козметиката не обичат прах

Безпраховата релокация е най-голямото предизвикателство в този сегмент. На всеки етап от преместването ние работим със съзнанието, че в крайна сметка благото на пациентите е решаващо за успеха на предприятието.

Бутилиращите и опаковъчните процеси често се извършват в чисти и свръхчисти помещения. Това са зони, в които се позволява достъп само със защитно облекло и които са съответно климатизирани.
За HARDER logistics във вашите помещения важат следните правила:

 • Инсталираме шлюзове, в които се изолират компонентите.
 • Монтажът на машините се поема единствено от служители с право на достъп в чисти и свръхчисти помещения.
 • Различните режими на достъп и функции се съгласуват оптимално (персонал в и извън шлюза).

Фини настройки при опаковането

Някои от помощните средства се изготвят по поръчка на HARDER logistics, например палетите, върху които се транспортират машините. Тук се използва преобладаващо твърд дървен материал – отчасти в комбинация с алуминиева основа. Освен това при транспортирането машината се покрива с прахозащитен калъф, който възпрепятства проникването на фини частици. При транспорти отвъд океана се следват както националните, така и международните предписания за опаковане. Тук спада добавянето на влагоуловители в контролните и електрическите табла, за да се абсорбира влагата и да не се стигне до свръхнапрежение. При фармацевтични съоръжения се осигурява и вакуумна среда, за да се предотврати проникването на влага от въздуха, преди товарът да бъде запечатан в презокеански контейнери.

Същинското пренасяне всъщност се извършва сравнително бързо. Минималното оперативно време при изменения в рамките на завода стига до половин ден. При по-големи проекти клиентите от областта фармацевтика и козметика трябва да предвидят две до три седмици за преместването.

Информационен блок

Какво налага премествания в рамките на залога във фармацевтичния и козметичния бранш

 • Под натиска на конкуренцията – понякога дори във вътрешната за фирмата надпревара с производствените мощности извън Европа – вътрешната логистика придобива по-голямо значение.
 • Разширяването на производствените инсталации поради разширяване, изменения и развитие на асортимента по правило е исторически обусловено и не е в съзвучие с насочената към процеса логистика с оглед на оптимизацията на маршрути, планирането на протичане на процеса и взаимното разположение на производствената техника, бутилиращите и опаковъчните линии.
 • Рамкови условия за недвижимостта: именно в гъстонаселените градски райони не съществува възможност за експанзия на място. Вследствие на това се провежда постоянна последователна оптимизация.
  private moving