Архив на документи

  Ефективно и сигурно съхранение на документи

  • Как организирате архивните си документи: квитанции, фактури, договори, доклади, счетоводна и бизнес информация?
  • Можете ли да изчислите разноските – в персонал и съоръжения – по правомерното съхраняване на данни?
  • Какви са възможностите ви да редуцирате употребата на хартия чрез дигитализиране на архива?

  Ние организираме и оптимизираме документалния ви архив изцяло според вашите нужди: стелажно съхранение с отворен достъп; съхранение в картонени опаковки или компактно съхранение в европалети. Освен това ще ви помогнем да реогранизирате своя офис без хартия. HARDER logistic има в клиентския си кръг юристи, одитори, синдици, банки, медицински заведения, агенции и органи на властта, както и конструкторски и архитектурни бюра.

  Нашите услуги – вашите предимства

  • Обслужване 24/7: Можете да изискате отделни документи, както и цели кашони или палети документи от нашата служба за доставка – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
  • Дигитализиране и индексиране: Дигиталното архивиране съдържа резюме, код и индекс на документите. Това гарантира удобен и бърз достъп по всяко време.
  • По-висока ефективност: Намалете разходите за управление и достъп до информация.
  • Защитено унищожаване: Извършваме компетентно унищожаване на документи след изтичане на законовия срок за съхранението им и издаваме удостоверение за унищожаване по надлежния ред.
   private moving