Как всеки детайл си идва на мястото?

Индустриални премествания

Ориентири при демонтажа

Ако една машина се налага да се премести на части, е валидно следното основно правило: колкото по-малко разглобяваме, толкова по-малко щети носи демонтажът. Защото една разглобена машина с лекота може да се превърне в пъзел със стотина части.

Един от ориентирите, по които равняваме максималните габарити на товара за транспортиране, е размерът на входните и изходните врати или отвори на сградата. Друг критерий са изчисляемите транспортни разходи. Защото при извънгабаритна височина или ширина специалните транспорти се оскъпяват значително според сложността на заданието.

За какво да се следи

При демонтаж се препоръчва да се съставят собствени планове на окабеляването. В хода на жизнения цикъл на една машина по правило възникват недокументирани изменения. При компютърно управляеми машини следва да се съхранят данните. Освен това се подменят буферните акумулатори, за да се гарантира, че програмите са съхранени в паметта на устройството.

И по отношение на механиката е наложително да се работи с двойна осигуровка. Най-напред компонентите се измерват един спрямо друг, след това на рамата се нанасят опознавателни белези и накрая положението на машината се заснема изцяло дигитално.

Богата осведоменост чрез навременен контакт с производителя

Колкото по-тесни са връзките с производителя, толкова по-добре. Експерти по спедицията и техници присъстват на място още при композирането на машината. Познават съоръжението от първия ден и разполагат с обширна информация, когато се стигне до преместването.

HARDER logistics поръчва изработката някои помощни средства според конкретното възложение, например платформи, траверси и специални конзоли, с помощта на които се пренасят машините. При товаренето машината се фиксира върху транспортното средство, за да бъде защитена от нежелани преки въздействия. Освен това машината се облича с прахозащитен калъф.

Стриктно спазване на предписанията за опаковане

При презокеански премествания следва да се спазват националните, както и международните предписания. Наред с консервирането на компонентите тук се добавят влагоуловители, за да предпазят повърхностите и електрическите връзки от корозия.

    private moving