SMD-линии/линии за повърхностен монтаж на електронни компоненти

Да пазим линия!

SMD-технологията е стандартната методика за производство на електронни схеми. Главни потребители на произведените платки са автомобилната електроника, индустриалната електроника и телекомуникациите. Желаните електронни компоненти се полагат с най-голяма прецизност върху броени милиметри. Пространството, необходимо за производствените конвейери, разбира се, е далеч по-голямо. Релокацията им е една от основните области на дейност на спедиция HARDER logistics от Ной-Улм.

Индустриалният спедитор партнира с именити производители в бранша като ACD-Elektronik, Liebherr Elektrotechnik, Rafi, Seho и IFM – за да назовем само някои.

Два до три месеца предварителна подготовка

Причината да се преместват такива SMD-поточни линии почти винаги е оптимизация и модернизация на производствения процес. В общия случай проектите добиват достатъчно конкретни измерения, за да се включи транспортният експерт, два-три месеца преди релокацията. HARDER logistics обсъжда с клиента специфичните за SMD предизвикателства още в предварителните разговори с компетентните лица.


Към предизвикателствата спадат

 • производство върху максимално стеснена площ, често многоетажно,
  обемисти съоръжения, например споителни пещи с дължина до 9 m,
  комбиниране на различни производители в рамките на една линия,
  лазерно ориентиране на поточните линии,
  релокация без преустановяване на производството
  специално транспортно оборудване за работа в чисти и свръхчисти помещения
  транспорт през фасади

Характерни за тези производства са поточни линии с дължина от 12 до 40 m. Компонентите са разположени крайно прецизно по тях – на брой до 40 машини. От гледна точка на релокацията това означава, че разминаване от един сантиметър в началото на линията може да даде разлика от половин метър в края. Ето защо изразът „Да пазим линия!“ е почти народна поговорка при HARDER logistics.

Зрелищни сцени от пещите за спояване

Биещото сърце на SMD-процеса са споителните пещи – и не само при производството, където процесът се разгръща при температури до 260°C. В транспорта и логистиката тези компоненти също изискват особено внимание. Ако такова съоръжение трябва да се подмени или премести, често се стига до зрелищни сцени, според опита на HARDER logistics. Причина могат да бъдат дори само габаритите – до 9 метра дължина. Една такава пещ да се намира на третия или четвъртия етаж и да трябва да се придвижи през фасадата съвсем не е изолиран случай. Това изисква най-висока прецизност, както и специално оборудване. HARDER logistics безукорно съчетава двете неща.

Работно трио

При демонтажа и повторния монтаж се е утвърдила практиката на работа по тройки, състоящи се най-малкото от един електронен техник, един механик от машиностроенето и един специалист по транспорта. Според величината на проекта екипът от сътрудници може да нарасне до 20 души.

Техническо оборудване в HARDER logistics

 • 30 до 40 системи, въведени в употреба специално за бранша,
 • дълги повдигачи с висока товароподемност за транспорт в рамките на завода,
 • транспортни колички за контролните ел. табла, пригодени за високо натоварване,
 • защитени срещу електростатични разряди транспортни средства
 • антистатични опаковъчни материали.

Координация на голям брой действащи лица

Особено амбициозна задача се оказва заменянето на отделни компоненти във функционираща поточна линия. Тук същественото е да се осъществи такава координация между всички участници в процеса, че прекъсването на производството да трае толкова малко, колкото е възможно. Това означава много кратки времеви рамки за всички участници. При по-големи премествания е възможен поетапен подход. В такива случаи е обичайно производството да продължава на старите поточни линии, докато се работи по преместването на новите.

Препоръка

Една препоръка от HARDER logistics: по възможност не стеснявайте до крайност времевата рамка. Отделните машини нерядко произхождат от различни производители. Координацията им при демонтажа и повторния монтаж, включително сертифицирането за приемане на обекта и повторно пускане в експлоатация, изисква време. Сроковете за реалното транспортиране на един такъв конвейер – един до два работни дни – са незначителни в сравнение с организацията.

  private moving